Wirtualny spacer po urzędzie

Spotkali się, by rozmawiać o usuwaniu azbestu

Dnia 16 marca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie odbyło się spotkanie dotyczące likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu krotoszyńskiego.

W szkoleniu udział wzięli: Paweł Radojewski - Wicestarosta Krotoszyński, Zbigniew Barański - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz pracownicy z poszczególnych gmin powiatu krotoszyńskiego i prasa lokalna.

Poruszono zostały następujące kwestie:

- otrzymanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pomocy finansowej w wysokości 127 000 zł na działania związane z likwidacją azbestu w powiecie;

- wysokość wsparcia projektu przez poszczególne gminy oraz podział środków z WFOŚiGW w Poznaniu wg procentowego udziału gmin w/w zadaniu;

- terminy zwrotu niewykorzystanych środków do gmin;

- ilości wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do usunięcia – stan na koniec lutego 2017 r.;

- wstępną analizę kosztów w stosunku do ilości azbestu przeznaczonego do usunięcia w poszczególnych gminach;        

- informację dotyczącą dokumentów, które należy przekazać w odpowiednim terminie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

- poruszono temat dot. harmonogramu przejazdów podczas odbioru oraz demontażu pokryć dachowych w danych gminach;

- umowę pomiędzy Starostwem a gminami dot. obecności podczas odbioru jednego z  przedstawicieli jednostki samorządu terytorialnego,

- odbiór wyrobów zawierających azbest od działkowców.

Likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu krotoszyńskiego nastąpi w miesiącu czerwcu i potrwa do końca m-ca września 2017 roku, po uprzednim wyborze wykonawcy w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.

Tekst: Grzegorz Ziętkiewicz