Wirtualny spacer po urzędzie

Kupią książki za kilkadziesiąt tysięcy złotych

Wśród powiatów, które otrzymały wsparcie finansowe realizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest również powiat krotoszyński. Aż sześć szkół i placówek z naszego powiatu będzie miało możliwość zakupienia książek do bibliotek na łączną kwotę 68 100 zł, z czego 54 480 zł finansowane jest w ramach Programu.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest programem wieloletnim, realizowanym w latach 2016-2020. Głównym celem programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

W tym roku w Wielkopolsce przyznano wsparcie 297 szkołom i placówkom, których organami prowadzącymi są gminy i powiaty na łączną kwotę 2 596 780 zł. Z czego 35 szkół prowadzonych przez powiaty otrzymało dofinansowanie na kwotę 352 080 zł.

Dzięki wsparciu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wzrośnie dostępność książek w bibliotekach szkolnych, a młodzież z nich korzystająca będzie miała możliwość rozwoju zainteresowań oraz zdobywania nowych umiejętności.

Obok zakupu książek przewidziana jest również organizacja licznych inicjatyw promujących czytelnictwo wśród młodzieży z powiatu krotoszyńskiego.

Planowane zakupy książek będą konsultowane z uczniami, nauczycielami, rodzicami, a także z Krotoszyńską Biblioteką Publiczną.

Szkoły i placówki, które otrzymały wsparcie finansowe z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa:

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp.
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy in. Janusza Korczaka w Borzęciczkach
  • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Koźminie Wlkp.

Tekst: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie