Wirtualny spacer po urzędzie

II Powiatowe Targi Edukacyjne i Targi Pracy

Nieuchronnie zbliża się czas, kiedy każdy uczeń trzeciej klasy gimnazjum musi podjąć pierwszą ważną decyzję w życiu. Staje przed wyborem szkoły, która zadecyduje o przyszłości. Większość z młodych ludzi jeszcze nie wie, co chce robić w życiu, mają liczne wątpliwości, a coraz mniej czasu na ostateczną decyzję. Dlatego też, aby wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom i pomóc w tym trudnym wyborze, w środę 15 marca 2017 roku zorganizowane zostały II Powiatowe Targi Edukacyjne i Targi Pracy.

Impreza odbyła się na terenie hali sportowo-widowiskowej w Krotoszynie. Gimnazjaliści ze szkół z całego powiatu krotoszyńskiego mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych, którą prezentowali przede wszystkim ich uczniowie. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział 750 trzecioklasistów z 16 gimnazjów. Organizatorzy pragną podziękować szkołom i uczniom za to, że tak licznie odpowiedzieli na zaproszenie na targi.

Uczestników Targów powitali – starosta krotoszyński Stanisław Szczotka, burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek oraz wicestarosta Paweł Radojewski. Wszyscy zachęcali do skorzystania z oferty szkół z terenu powiatu.

Wśród wystawców znalazły się również instytucje oświatowe i wspierające rynek pracy, a także współpracujące ze szkołami powiatu przedsiębiorstwa.

Uczestnicy targów mieli możliwość zobaczenia pokazu chemicznego przygotowanego przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie, do którego zaproszono starostę krotoszyńskiego Stanisława Szczotkę oraz Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Przemysława Wójcika. Imprezę uświetnił zespół muzyczny „Dwójka” działający przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie. Rozlosowano także - ufundowane przez Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski w Krotoszynie oraz Mahle Polska -  nagrody wśród osób, które wypełniły krzyżówki edukacyjne.

Organizatorzy II Targów Edukacyjnych i Targów Pracy: Starostwo Powiatowe w Krotoszynie i Urząd Miejski w Krotoszynie.

Organizatorzy dziękują Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik w Krotoszynie za udostępnienie obiektu i współpracę.

Wystawcy:

Szkoły i placówki oświatowe bądź instytucje wspierające oświatę:

1.      I Liceum Ogólnokształcące im H. Kołłątaja w Krotoszynie
2.      ZSP nr 1 w Krotoszynie
3.      ZSP nr 2 im. K.F. Libelta w Krotoszynie
4.      ZSP nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie
5.      ZSP im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp.
6.      ZSP w Zdunach
7.      Zespół Gimnazjum i ZSZ w Kobylinie
8.      ZSS im. M. Grzegorzewskiej w Krotoszynie
9.      SOSW im. Ks. J. Twardowskiego w Konarzewie
10.  SOSW im. J. Korczaka w Borzęciczkach
11.  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krotoszynie
12.  Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie
13.  Młodzieżowe Centrum Kariery OHP
14.  Hufiec Pracy 15-2 w Krotoszynie

Firmy:

1.      MAHLE Polska S.A.
2.      TARCZYŃSKI S.A.
3.      EWA Krotoszyn S.A.
4.      Gembiak Mikstacki Sp. j. Wiesław Gembiak, Paweł Mikstacki
5.      JOTKEL  Sp. z o.o. Sp. k. Jan Krzywonos
6.      KRUK Travel Zduny, Zbigniew Kruk
7.      CECH Rzemiosł Różnych I Izba Rzemieślnicza w Krotoszynie
8.      ZDZ Stanisław Paterek Koźmin Wlkp., Stanisław Paterek
9.      DAF-MAL Krotoszyn, Dariusz Fabianowski

Tekst: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Zdjęcia: M.Krupa, M.Wiśniewska