Wirtualny spacer po urzędzie

Nasi uczniowie po raz pierwszy wystartowali w Olimpiadzie Wiedzy Konsumenckiej

Uczniowie szkól ponadgimnazjalnych powiatu krotoszyńskiego po raz pierwszy wzięli udział w Olimpiadzie Wiedzy Konsumenckiej im. Elżbiety Połczyńskiej. W etapie powiatowym, który odbył się Pleszewie, reprezentantka Kołłątaja zajęła piąte miejsce.

XIII Wielkopolska Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej na szczeblu powiatowym odbyła się 13 marca 2017r. w Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie. Celem konkursu jest upowszechnianie wśród młodzieży szkolnej, wiedzy o prawach konsumentów, których znajomość we współczesnej gospodarce rynkowej jest niezbędna w codziennym życiu.

Olimpiadę przeprowadził Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pleszewie przy udziale Starostwa Powiatowego w Pleszewie wraz z debiutującym w tym konkursie Powiatem Krotoszyńskim i Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Krotoszynie.

W rywalizacji wystartowali reprezentanci wszystkich szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Pleszewskiego i czterech szkół z Powiatu Krotoszyńskiego.

Rzecznicy przygotowali test z 60 pytaniami z zakresu m.in. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, o usługach turystycznych, o kredycie konsumenckim i prawa telekomunikacyjnego. Czas na odpowiedzi wynosił 60 minut.  W finale konkursu powiatowego, na podstawie wyników testów pisemnych, zostało wyłonionych sześciu laureatów – zostali nimi uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe oraz prawo udziału w finale wojewódzkim Olimpiady, który odbędzie się 5 kwietnia br. Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Dla wszystkich uczestników przygotowano okolicznościowe dyplomy oraz materiały promocyjne samorządu powiatowego.      

Olimpiadę powiatową wygrała KLAUDIA WINIECKA z Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie, która zdobyła 45 pkt., II miejsce zajęła DARIA WITCZAK z Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie, z wynikiem 44 pkt., III miejsce zajęła OLIWIA JANCZEWSKA z Liceum im. Stanisława Staszica w Pleszewie z 43 pkt. na koncie. Po dogrywce, na IV miejscu uplasował się ŁUKASZ WERDEN z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych CKU w Marszewie, V miejsce zajęła przedstawicielka powiatu krotoszyńskiego PATRYCJA JACKOWIAK z I LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie, a VI miejsce zajęła DAJANA NOWACKA – uczennica Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie, reprezentująca Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych CKU w Marszewie.

Honorowymi patronami Olimpiady są Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Tekst: Małgorzata Nadera, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pleszewie