Wirtualny spacer po urzędzie

Podsumowanie konkursu wiedzy o Obronie Cywilnej

1 marca 2017r. ,  w dniu  obchodów Światowego  Dnia Obrony Cywilnej, ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Organizacji Obrony Cywilnej w 1990 roku,  w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie  z udziałem Wicestarosty Pawła Radojewskiego oraz Szefa Obrony Cywilnej Gminy Burmistrza Krotoszyna Franciszka Marszałka odbyło się podsumowanie konkursu z zakresu wiedzy o obronie cywilnej.

Celem konkursu było podtrzymanie wśród społeczeństwa tradycji patriotyczno-obronnych oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności. Konkurs miał również podkreślić znaczenie obrony cywilnej i podnieść świadomość społeczeństwa na temat: samoobrony, zapobiegania i gotowości do działania w razie wypadków oraz katastrof.

Na konkurs wpłynęło 509 ankiet konkursowych. Po sprawdzeniu poprawności wypełnienia  ankiet stwierdzono, że 311 ankiet było wypełnionych poprawnie, a 198 ankiet zawierało błędy.

Spośród poprawnie wypełnionych ankiet konkursowych, w dniu 24 lutego 2017 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Krotoszynie dzieci z Przedszkola Nr 2 „Biedronka” w Krotoszynie, w obecności komisji losowo wybrały 32 nagrody i nagrodzonych.

Wręczenie nagród rzeczowych ufundowanych przez szefów obrony cywilnej powiatu i gminy Krotoszyn dokonali wicestarosta Paweł Radojewski oraz Burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek.

Tekst: Andrzej Wichłacz Zdjęcia: I. Bartoś UM Krotoszyn