Wirtualny spacer po urzędzie

Konsultuj Wojewódzki Program Ochrony Powietrza!

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza mieszkańców Wielkopolski do wzięcia udziału w procedurze konsultacji dotyczących opracowania Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P.

Planowane jest szereg spotkań na terenie naszego województwa, uwagi można również zgłaszać elektronicznie. Szczegóły w załączniku.