Wirtualny spacer po urzędzie

W trosce o drobną zwierzynę naszych lasów

Od 3 do 5 lutego 2017 roku na terenie powiatu krotoszyńskiego realizowano program pn. Chrońmy Zwierzynę Drobną.  W ramach programu przeprowadzono I Łowy Powiatu Krotoszyńskiego na Drapieżniki 2017 roku. W akcji, która odbyła się pod honorowym patronatem Starosty Krotoszyńskiego wzięło udział  Nadleśnictwo Krotoszyn oraz dziesięć kół łowieckich gospodarujących w obwodach łowieckich Powiatu Krotoszyńskiego. Celem akcji jest popularyzacja działań na rzecz środowiska naturalnego i zachowania fauny zagrożonej drastyczną ekspansją drapieżników.

Jednym z powodów, dla których zrealizowano projekt, była odpowiedź na liczne apele mieszkańców powiatu o pomoc w ograniczeniu coraz większej ekspansji drapieżników na tereny osiedli ludzkich. Kolejnym celem jest przygotowanie środowiska do szeroko zakrojonego projektu zasiedlania terenów zwierzyną drobną, aby przywrócić przyrodzie gatunki bytujące tu od zawsze, dziś niestety występujące w minimalnej liczbie zasiedleniowej - nie gwarantującej dalszego istnienia populacji.

Należy również wspomnieć, że w I Łowach Powiatu Krotoszyńskiego na Drapieżniki 2017 roku wzięły udział norowce - psy myśliwskie. Przewodnicy psów wraz ze swoimi pupilami przybyli do Krotoszyna z całej Polski. Uroczyste podsumowanie i zakończenie polowania odbyło się 5 lutego 2017 roku na Strzelnicy Myśliwskiej w Krotoszynie w obecności m.in. wicestarosty krotoszyńskiego Pawła Radojewskiego, burmistrza Krotoszyna Franciszka Marszałka i burmistrza Sulmierzyc Dariusza Dębickiego oraz członków kół łowieckich, leśników Nadleśnictwa Krotoszyn oraz przewodników psów. 

Puchar Starosty Krotoszyńskiego za pozyskanie największej ilości drapieżników w I Łowach Powiatu Krotoszyńskiego na Drapieżniki 2017 roku zdobyły następujące koła:

 I miejsce Koło Łowieckie „Knieja” Krotoszyn

 II miejsce Koło Łowieckie  „Drop” Poznań

 III miejsce Koło Łowieckie „Ponowa” Biadki

 Zakup zwierzyny drobnej w roku 2017 dla trzech najlepszych Kół Łowieckich został ufundowany przez włodarzy gmin powiatu krotoszyńskiego. Bażanty zostaną wpuszczone na tereny gospodarowane przez zwycięskie Koła Łowieckie już wiosną tego roku.  

Ponadto, dzięki akcji zmniejszającej liczebność drapieżników Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie mógł i złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup tysiąca młodych bażantów, które byłyby wypuszczone w naszych lasach.

Tekst: D. Kułaga, Zdjęcia: G. Ziętkiewicz – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa SP w Krotoszynie