Wirtualny spacer po urzędzie

Konkurs wiedzy z zakresu Obrony Cywilnej

Starosta Krotoszyński oraz Burmistrz Krotoszyna, realizując swoje ustawowe zadania jako szefowie obrony cywilnej powiatu i gminy, w celu podtrzymania wśród lokalnego społeczeństwa tradycji patriotyczno-obronnych oraz poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności, organizują konkurs z zakresu obrony cywilnej dla mieszkańców powiatu krotoszyńskiego.

Konkurs będzie trwał od 6 do 20 lutego 2017 r. Wśród tych, którzy prawidłowo wypełnią i złożą w terminie u organizatorów ankietę konkursową, rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowo-turystycznego i nagród książkowych. O wynikach losowania nagrodzeni zostaną powiadomieni telefonicznie.

Regulamin i ankieta konkursowa dostępna u organizatorów oraz w załącznikach.

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału.

Szef Obrony Cywilnej Powiatu
Starosta Krotoszyński
Stanisław Szczotka

Regulamin konkursu - plik pdf

Ankieta konkursowa - plik pdf