Wirtualny spacer po urzędzie

Roki - nowy czworonożny mieszkaniec SOSW w Konarzewie

Ośrodek w Konarzewie niedawno wzbogacił się o nowego kucyka. Na jego imię dyrektor placówki ogłosiła konkurs i ostatecznie nazwano go ROKI. Roki jest ulubieńcem zwłaszcza najmłodszych: uczestników zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz hipoterapii.

Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka? Zajęcia są dedykowane dzieciom, które mają jakąkolwiek niepełnosprawność od chwili wykrycia niepełnosprawności, do czasu podjęcia nauki w szkole. Zajęcia mają na celu pobudzanie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka i eliminowanie czynników zagrażających jego prawidłowemu rozwojowi. By dziecko mogło mieć takie zajęcia, musi mieć wydaną opinię przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną .

Co to jest hipoterapia? To ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej z wykorzystaniem specjalnie przygotowanego konia. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani hipoterapeuci .Te zajęcia rewalidacyjne oferujemy naszym uczniom, podopiecznym specjalnego ośrodka w Konarzewie.

Szczegółowe informacje: 62 722 80 99 lub http://konarzew.edu.o12.pl/

Kontakt: 62 722 80 99, 668 143 953

Tekst i zdjęcia: SOSW Konarzew