Wirtualny spacer po urzędzie

W Konarzewie wystawiono Jasełka

19 stycznia 2017 r. na sali wiejskiej w Konarzewie uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wystawili Jasełka Misyjne dla społeczności lokalnej. Na przedstawienie zostali zaproszeni przedstawiciele władz, przyjaciele Ośrodka, a wśród nich: Wicestarosta Krotoszyński Paweł Radojewski, Burmistrz Zdun Tomasz Chudy, dyrektorzy powiatowych placówek oświatowych, mieszkańcy Konarzewa oraz rodzice i opiekunowie uczniów.

Wszyscy z zainteresowaniem oglądnęli młodych artystów, którzy z wielkim zaangażowaniem przygotowywali się do występu pod kierunkiem Marioli Mosińskiej.

Podczas jasełek drogę do Betlejem pokonywali ludzie z różnych stron świata, którzy spotykali na niej anioła - zwiastuna, biednego i żebrzącego brata ludzi. To on ukazywał im znak - Gwiazdę Betlejemską, nie zwracając uwagi na pochodzenie czy kolor skóry, ważne było serce okazane biednemu. Tegoroczne przedstawienie miało na celu zwrócenie uwagi na to, że każdy z nas może poczuć się zaproszony do Betlejem, wystarczy tylko, że otworzy swoje serce dla innych i ofiaruje im swoją miłość każdego dnia, nie tylko w noc wigilijną.

Tekst i zdjęcia: SOSW Konarzew