Wirtualny spacer po urzędzie

Czad i ogień – obudź czujność

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Krotoszynie prowadzą na terenie powiatu krotoszyńskiego zajęcia w ramach kampanii społecznej „Czad i ogień – obudź czujność”. Tylko w dniach 11 do 18 stycznia 2017 r. zorganizowano spotkania w siedmiu szkołach na terenie miasta i gminy Krotoszyn oraz gminy Rozdrażew.

Funkcjonariusze tutejszej komendy st. kpt. Małgorzata Olejnik i st. ogn. Monika Grząka wygłosiły prelekcje podczas których młodzież, dzieci i ich opiekunowie usłyszeli na temat zagrożeń związanych z tlenkiem węgla oraz okoliczności jego powstawania, a także konsekwencji narażenia na jego działanie. Omówione także zostały zasady bezpiecznej zabawy w czasie ferii zimowych, a w szczególności zagrożeń związanych z zabawami na przygodnych lodowiskach.

Zachęcono opiekunów do skorzystania z propozycji Państwowej Straży Pożarnej w zakresie budowania bezpiecznych lodowisk. Strażacy pomagają zorganizować miejsce zimowych zabaw na lodzie, aby najmłodsi mogli bezpiecznie spędzać czas, szczególnie podczas ferii.

Aby zorganizować lodowisko przy współpracy strażaków wystarczy wcześniej przygotować teren pod wylanie lodowiska (tak aby woda się nie wylewała poza obwałowanie) oraz zwrócić się z prośbą do KP SP w Krotoszynie. Najlepiej, aby to uczynił właściciel terenu, na którym planuje się wykonać lodowisko.

Z kolei w czwartek, 12 stycznia 2017 r., Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie. Wizyta również miała charakter edukacyjny - aby od najmłodszych lat kreować świadomość obywateli na zagrożenia, jakie nas otaczają w życiu codziennym. W ramach kampanii społecznej „Czad i ogień obudź czujność” krotoszyńscy strażacy przedstawili uczestnikom wycieczki zasady zachowań w sytuacji zagrożenia, w szczególności zagrożeń pożarowych, znajomości zasad alarmowania służb ratowniczych oraz zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. Na koniec uczestnicy wycieczki mieli możliwość poznania sprzętu będącego na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Krotoszynie oraz poznać specyfikę służby.

Tekst: kpt. Tomasz Patryas i bryg. Tomasz Niciejewski
Zdjęcia: str. Łukasz Ochnio, st. kpt. Małgorzata Olejnik i st. ogn. Monika Grząka