Wirtualny spacer po urzędzie

Posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa

W piątek 23 października 2015 r. o godz. 13.00  w sali Starostwa Powiatowego w Krotoszynie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Rolnictwa Rady Powiatu Krotoszyńskiego.

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

3. Organizacja oświaty powiatowej w roku szkolnym 2015/2016.

 4. Omówienie stanu przygotowań do zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Krotoszyńskiego.

5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)      określenia szczegółowych warunków korzystania przez powiatowe jednostki organizacyjne z nieruchomości Powiatu Krotoszyńskiego będących w trwałym zarządzie,

 b) zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr IV/19/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu na 2015 rok,

c) zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr IV/18/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2015-2018.

6. Sprawy organizacyjne.

7.      Wolne głosy i wnioski.

Przed posiedzeniem Komisji o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie z pracownikami i uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie przy ulicy Młyńskiej 2d (siedziba Warsztatów Terapii Zajęciowej).