Wirtualny spacer po urzędzie

Krotoszyński „pośredniak” wśród najlepszych!

Wśród wyróżnionych 16 Powiatowych Urzędów Pracy, które uzyskały w 2016 roku najwyższą skuteczność działań aktywizacyjnych, podejmowanych wobec osób bezrobotnych, znalazł się Powiatowy Urząd Pracy
w Krotoszynie. Nasz PUP pod względem efektywności zatrudnieniowej zajmuje pierwsze miejsce w Wielkopolsce!  

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Małgorzata Grzempowska, wzięła udział w konferencji  z okazji Dnia Pracownika  Publicznych Służb Zatrudnienia, która odbyła się w Katowicach, 23 stycznia 2017roku. Spotkanie zorganizowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które reprezentował Sekretarz Stanu Stanisław Szwed, we współpracy z Jerzym Kędziorą, dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie, Przewodniczącym Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy.

Podczas uroczystości Wiceminister Szwed wręczył wyróżnienia dla 16 Powiatowych Urzędów Pracy za uzyskanie w 2016 roku najwyższej skuteczności działań aktywizacyjnych, podejmowanych wobec osób bezrobotnych.  Wśród nagrodzonych Urzędów Pracy znalazł się również Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie, zajmując w efektywności zatrudnieniowej 1 miejsce w Wielkopolsce. 

Ja stwierdza Małgorzata Grzempowska, dyrektor PUP Krotoszyn : To wielki sukces dla naszego Urzędu Pracy, potwierdzający skuteczność działań prowadzonych na rzecz poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy. Gratulacje i podziękowania należą się oczywiście pracownikom PUP, ale i  beneficjentom oferowanych przez nas usług, to znaczy wszystkim pracodawcom współpracującym z nami na co dzień i osobom bezrobotnym, które uczestniczą w programach aktywizacyjnych i podejmują zatrudnienie.  

Podczas konferencji Wiceminister Szwed mówił o planowanej na 2018 rok reformie publicznych służb zatrudnienia. Uczestnicy konferencji wysłuchali również referatów: „Publiczne służby zatrudnienia- odkrywanie potęgi potencjałów”, „Webinarium – nowoczesna forma poradnictwa i informacji na odległość” i „Współpraca publicznych służb zatrudnienia z pracodawcami – perspektywa pracodawcy”. 

 

Tekst i zdjęcia: PUP Krotoszyn