Wirtualny spacer po urzędzie

Przekaż 1% Fundacji Szpital Powiatowy w Krotoszynie

Szanowni  Państwo! Najbliższe miesiące to czas na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym z podatku  dochodowego od osób fizycznych  (PIT). Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości przekazania  darowizny, w formie kwoty stanowiącej 1%  podatku należnego za rok podatkowy, na rzecz  Fundacji „Szpital Powiatowy w Krotoszynie”.

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego, zarejestrowanej  w  Krajowym  Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000044082. Przekazując 1% swojego podatku możemy wspólnie przyczynić się do ochrony i poprawy zdrowia naszego  społeczeństwa, nie uszczuplając rodzinnych budżetów.

Fundacja „Szpital Powiatowy w Krotoszynie” działa już 17 lat.

Dzięki Państwa ofiarności zakupiono dla Szpitala Powiatowego w Krotoszynie laparoskop  operacyjny, przekazano środki finansowe na zakończenie prac związanych z uruchomieniem  Stacji Dializ, dofinansowano zakup nowoczesnych urządzeń, takich jak: echokardiograf  dopplerowski, tomograf komputerowy, videoskopy, ultrasonograf do wczesnego wykrywania wad płodu, zakupiono nowy nowoczesny zestaw laparoskopowy, doposażono w sprzęt Oddział Chemioterapii Dziennej, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny, Oddział Chirurgiczny, Laboratorium.

Obecnie Fundacja zbiera środki na ogólne doposażenie w sprzęt naszego szpitala.

Kierujemy więc jeszcze raz prośbę do Państwa, abyście rozważyli w tym roku swoją decyzję o przekazaniu 1% podatku na rzecz naszej Fundacji i równocześnie przyczynili się do realizacji naszego wspólnego celu.

Będziemy niezmiernie wdzięczni za  każdą pomoc udzieloną przez ofiarodawców gwarantując, że przekazane wpłaty zostaną wykorzystane w sposób należyty, zgodnie  z naszymi założeniami, a Państwa oczekiwaniami.

Każdemu  z  nas  nie  może  być  obojętny  los  naszego  powiatowego  szpitala. Każdy  z  nas  lub  naszych  bliskich  może  być  jego  pacjentem.

Nawet najdrobniejsza, wpłacona na konto Fundacji kwota przyczyni się do doposażenia  naszego szpitala, a zarazem poprawi bezpieczeństwo przebywających w nim pacjentów.             

Prezes  Zarządu  Fundacji
„Szpital  Powiatowy  w  Krotoszynie”                                                         
Stanisław  Szczotka
Starosta  Krotoszyński

Fundacja  „Szpital  Powiatowy  w  Krotoszynie”
ul. 56  Pułku  Piechoty  Wlkp. 10, 63-700  Krotoszyn, tel. 062  725 42 56
Nr konta: PKO BP  O/Krotoszyn  29102022670000450200359125