Wirtualny spacer po urzędzie

Konferencja MŁODY KIEROWCA

20 października 2015r.  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Marcinca w Koźminie Wlkp. oraz  w Kinie „ Przedwiośnie ” w Krotoszynie odbyła się konferencja pt. Młody Kierowca. Tematyka spotkań jest skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu krotoszyńskiego, którzy posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi lub wkrótce je otrzymają.

Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka w swym wystąpieniu zaapelował do uczestników konferencji, aby siadając za kierownicę pojazdu mieli na uwadze zawsze własne bezpieczeństwo oraz innych uczestników ruchu drogowego. Starosta złożył życzenia obecnym i przyszłym kierowcom odpowiedzialności i rozwagi  oraz szerokiej drogi.

W spotkaniach w Koźminie Wlkp. oraz Krotoszynie  wzięło udział około 600 uczniów.

Tematyka konferencji wpisuje się w realizowany na terenie powiatu krotoszyńskiego od 2003 roku program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „ Bezpieczny Powiat Krotoszyński” i ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze. Głównym celem było uświadomienie młodym kierowcom, że przy poruszaniu się pojazdami po drogach bardzo ważne jest przestrzeganie obowiązujących przepisów.

W czasie konferencji poruszono następujące zagadnienia:

-„ Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu krotoszyńskiego” przedstawił aspirant Piotr Szczepaniak                                                                                                                                                                  

- prelekcję zatytułowaną „Wpływ substancji psychoaktywnych  na sprawność kierowców” wygłosiła  mgr Joanna Olejnik – psycholog transportu,

- prelekcję pt. „ Stan techniczny pojazdów a bezpieczeństwo” przedstawił dr  Grzegorz Feliczak – rzeczoznawca  samochodowy.                                                              

Spotkanie zakończyła prezentacja multimedialna pt. „ Masz jedno życie”.

Organizatorzy konferencji dziękują dyrekcji ZSP w Koźminie Wlkp. oraz Krotoszyńskiemu Ośrodkowi Kultury za pomoc w organizacji spotkań.

Organizatorem konferencji były - Starostwo Powiatowe w Krotoszynie oraz Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie.

 

Opracował: A. Wichłacz

Fot. aspirant P. Szczepaniak