Wirtualny spacer po urzędzie

Posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa

W piątek 20 stycznia 2017 r. o godz. 13.00 w sali Starostwa Powiatowego w Krotoszynie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Rolnictwa.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

3.      Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat krotoszyński w roku 2016.

4.      Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok.

5.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)      zawarcia porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim dotyczącego przejęcia zadania z zakresu  administracji rządowej,

b)      zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,

c)      powierzenia Miastu i Gminie Krotoszyn zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,

d)      delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

e)      wyznaczenia przedstawicieli do Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,

f)       zmiany Uchwały Nr XXII/138/16 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Powiatu Krotoszyńskiego.  

6.      Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa w 2016 roku.

7.      Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Rolnictwa na 2017 rok.

8.      Sprawy organizacyjne.

9.      Wolne głosy i wnioski.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowo-     

 Gospodarczej i Rolnictwa

       Piotr Osuch