Wirtualny spacer po urzędzie

Wyniki otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Uchwała Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 9 stycznia 2017 r.