Wirtualny spacer po urzędzie

Powiatowe służby przeciwko ptasiej grypie

We wtorek, 10 stycznia br., w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie odbyło się posiedzenie związane z występowaniem na terenie naszego kraju ognisk ptasiej grypy.

Spotkanie odbyło się z udziałem Stanisława Szczotki Starosty Krotoszyńskiego, Anny Lis – Wlazły Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krotoszynie, Jacka Stróżyńskiego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, Andrzeja Rolle Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie, Jacka Wybierały Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Krotoszynie, jak również pracowników gmin powiatu krotoszyńskiego odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego odbyło się posiedzenie związane z występowaniem na terenie naszego kraju ognisk ptasiej grypy.

Anna Lis – Wlazły, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krotoszynie, przedstawiła „Symulację dotyczącą likwidacji ogniska ptasiej grypy”. Zwróciła uwagę na działania, jakie będą musiały być podejmowane na terenie powiatu  przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, Starostę, Burmistrza, Wójta, służby takie ja: Straż Pożarną, Policję, Powiatowy Zarząd Dróg oraz Powiatowy i Gminne Zespoły Zarządzania Kryzysowego - w przypadku wystąpienia ogniska zakaźnego.

Apel do hodowców drobiu - plik PDF

Tekst: Alicja Figura
Zdjęcia: Małgorzata Krupa