Wirtualny spacer po urzędzie

Wyprawa kajakarska wychowanków MOW-u

8 października 2015 r. grupa dziesięciu wychowanków Młodzieżowego Ośrodka  Wychowawczego w Koźminie  Wielkopolskim wraz z opiekunami i ratownikiem, w  ramach programu „Turysta: poznaję, wybieram…”, pokonała szesnastokilometrową trasę spływu kajakowego w Dolinie Baryczy.

 

Trasa wiodła rzeką Młynówką Sułowską i kanałem Ługa. Spływ zorganizowano ze środków Powiatu Krotoszyńskiego oraz dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Wielkopolskiego. Po spływie pozostały niezapomniane wrażenia  oraz zdjęcia…

Biwak kajakowy jest pierwszą z czterech imprez organizowanych przez  Ośrodek w ramach programu profilaktycznego z zakresu profilaktyki uzależnień w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Koźminie Wielkopolskim, realizowanego w oparciu o dotację przeznaczoną przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, który uchwałą nr VIII/213/15 z dnia 29 czerwca 2015 roku przyznał pomoc finansową w wysokości 8 830,00 zł na realizację zadania.

Jednym z podstawowych zadań Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wielkopolskim jest wychowanie, rozumiane jako wszechstronne kształtowanie osobowe wychowanka w wymiarze fizycznym, zdrowotnym, intelektualnym, psychicznym, społecznym, estetycznym, moralnym i duchowym, w taki sposób, aby mógł dokonywać wyborów zgodnych z normami prawnymi, moralnymi i społecznymi.

W celu realizacji tego typu zadań, konieczne jest między innymi propagowanie zdrowego trybu życia, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, które pozwolą na konstruktywne wykorzystywanie czasu wolnego oraz ukazywanie społecznie pożądanych sposobów spędzania czasu wolnego, które stanowią alternatywę dla zachowań ryzykownych, związanych z uzależnieniami.

Realizujemy to m.in. poprzez prowadzenie ośrodkowego programu rozwijania zainteresowań poznawczych, sportowych i turystycznych  „Turysta: poznaję – wybieram”. Przedsięwzięcie to kontynuacją programu z lat 2011 - 2014.

Wychowankowie Ośrodka  biorą udział w cyklu imprez turystycznych, wchodzących w zakres edukacji turystyczno – krajoznawczej, w toku której poznawać będą i wykorzystywać wiedzę z języka polskiego (edukacja regionalna), historii i geografii.

 

Tekst i fot: MOW Koźmin