Wirtualny spacer po urzędzie

Pamiętajmy o ogrodach - ogródek wiejski

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Borzęciczkach został przeprowadzony projekt pn. „Pamiętajmy o ogrodach – ogródek wiejski.”

Dzięki założonemu ogródkowi dydaktycznemu szkoła mogła efektywnie realizować program ekologiczny. Uczniowie SOSW poszerzyli swoją wiedzę przyrodniczą, ekologiczną, nauczyli się obserwować przyrodę oraz doświadczać jej. Stworzony ogród zainspirował również społeczność lokalną oraz rodziców wychowanków Ośrodka do poprawy estetyki ogródków przydomowych. Wykonany projekt pozwolił poszerzyć ofertę  o nowe doświadczenia, działania, nauczył szacunku do obiektów przyrody. W ramach projektu dokończono budowę woliery dla ptactwa domowego, zbudowano miniogródek meteorologiczny, zakupiono sprzęt ogrodniczy, posadzono rośliny i krzewy, zakupiono ławki drewniane, wykonano kompostownik.

Realizowanie projektu „Pamiętajmy o ogrodach - ogródek wiejski” przez Zespół ekologiczno-przyrodniczy miało wiele założeń. Jednak jednym z najistotniejszych jest zaangażowanie do wspólnych działań na rzecz środowiska. Dzięki założonemu ogródkowi uczniowie, wychowankowie  Ośrodka mogą poszerzać swoją wiedzę przyrodniczą, ekologiczną, uczą się obserwować przyrodę oraz doświadczają jej. Poprzez udział w XVI Konkursie, w którym SOSW Borzęciczki zajął III miejsce w województwie i otrzymanie nagrody pieniężnej mogliśmy nasz ogród wzbogacić i upiększyć.

Projekt był współfinasowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

http://www.wfosgw.poznan.pl/