Wirtualny spacer po urzędzie

Na ludową nutę, w Nowej Wsi

18 października br. w Nowej Wsi odbył się doroczny XV Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych KGW. Do rywalizacji o puchar i nagrody Starosty Krotoszyńskiego Stanisława Szczotki, przystąpiło sześć zespołów śpiewaczych oraz ośmiu solistów. Pan starosta witając zespoły i przybyłych gości, podkreślił bardzo ważną rolę zespołów śpiewaczych i kół gospodyń wiejskich, w świadomym kontynuowaniu tradycji kultury ludowej na „Ziemi Krotoszyńskiej” i promowaniu tych wartości w przeglądach regionalnych i ogólnopolskich.

 Specjalne podziękowania wraz z okolicznościowym grawertonem i bukietem kwiatów, pan starosta złożył na ręce głównego organizatora przeglądów Pani Kazimiery Marii Bardzik. Jak podkreślił w podsumowaniu występów wszystkich ludowych artystów, przewodniczący Jury Paweł Płócienniczak, tegoroczny przegląd ukazał żywiołowość folkloru w regionie, bogactwo zespołów śpiewaczych oraz ich troskę o tradycyjny repertuar, wykonanie i dbałość o strój. 

Kontynuacja przeglądów, sprzyjała będzie dalszemu rozwojowi zespołów i odgrywaniu przez nich istotnej roli w ochronie i propagowaniu dziedzictwa kulturowego oraz inspirowaniu ruchu folklorystycznego.
Nagrody finansowe dla zespołów ufundował starosta krotoszyński, natomiast nagrody rzeczowe i upominki burmistrz Krotoszyna oraz wójt Rozdrażewa. Nad sprawami organizacyjnymi oraz poczęstunkiem, tradycyjnie czuwało biuro powiatowe WIR w Krotoszynie.

Wyniki przeglądu:

Kategoria zespołów śpiewaczych i obrzędowych:

I nagroda i puchar starosty dla zespołu Łagiewniczanie

II nagroda i puchar wójta Rozdrażewa dla zespołu Kalina z Nowej Wsi

III nagroda i puchar przewodniczącego RP WIR dla zespołu Biadkowianki

Wyróżnienia w tej kat. otrzymali:

Wróżewianki, Lutogniewiacy i Kobierzanki.

Nagrody rzeczowe przyznano także w kat. kapel, solistów instrumentalistów śpiewaków, opowiastki i satyry ludowej.  

tekst i foto Waldemar Wronecki