Wirtualny spacer po urzędzie

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

W środę 21 października 2015 r. o godz. 13.00  w sali Starostwa Powiatowego w Krotoszynie odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych.

 Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

3.      Organizacja oświaty powiatowej w roku szkolnym 2015/2016.

4.      Informacja o stanie zadań oświatowych Powiatu Krotoszyńskiego za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

5.      Analiza oświadczeń majątkowych. 

6.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)      określenia szczegółowych warunków korzystania przez powiatowe jednostki organizacyjne z nieruchomości Powiatu Krotoszyńskiego będących w trwałym zarządzie,

b)      zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr IV/19/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu na 2015 rok,

c)      zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr IV/18/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2015-2018.

7.      Sprawy organizacyjne.

8.      Wolne głosy i wnioski.

Przed posiedzeniem komisji o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie z pracownikami i uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie przy ulicy Młyńskiej 2d (siedziba Warsztatów Terapii Zajęciowej).