Wirtualny spacer po urzędzie

Protokół z konsultacji

z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego w sprawie "Rocznego programu współpracy Powiatu Krotoszyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. zobacz więcej...