Wirtualny spacer po urzędzie

Wychodzą z kokonów jak motyle

Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami połączono z jubileuszem 20-lecia Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie. Z tej okazji w krotoszyńskim kinie Przedwiośnie zorganizowano wyjątkową galę.

W części oficjalnej nie brakowało życzeń, gratulacji i kwiatów. Odbierali je: Paweł Kaczmarek, prezes stowarzyszenia i kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie (placówki prowadzonej przez SnRDiON) oraz wiceprezes Jolanta Borska. Spotkanie było okazją do  uhonorowania członków wszystkich dotychczasowych zarządów i tych osób, które przez lata aktywnie działały w stowarzyszeniu.

Gala połączona była z pokonkursową wystawą plastyczną pt. „Moje marzenia”. Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie otrzymali wszyscy uczestnicy tego konkursu.  Podobnie też pierwsze miejsce zajęli reprezentanci wszystkich placówek, które podczas gali prezentowały własne programy artystyczne. 

Idealnym podsumowaniem gali oraz wszystkich działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie krotoszyńskim, mogą być słowa przytoczone przez podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Zdunach: "Zanim coś osiągniesz, czegoś się nauczysz to wpierw musisz poćwiczyć, wysilić się, znaleźć w sobie motywację, to coś dla czego warto iść do przodu. Każdy z nas jest cudem, każdy z nas jest ważny, każdy z nas codziennie poznaje siebie, szuka swojego miejsca, odnajduje w sobie talenty, możliwości i wielkie dary, ale i też to z czym sobie nie radzi. Jednak dzięki dobrym ludziom, którzy nas wspierają możemy jak motyle wyjść z kokonu swoich ograniczeń i rozwinąć skrzydła. Wtedy znika to co trudne i powraca nadzieja i motto na co dzień: Odszukaj wartość w sobie!".

Zdjęcia: Małgorzata Krupa