Wirtualny spacer po urzędzie

Inwentaryzacja Stanu Lasu

Starosta Krotoszyński uprzejmie informuje, że na terenie całego powiatu krotoszyńskiego w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w latach 2015 - 2019 będą przeprowadzone opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu”.Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowia lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska oraz oceny polityki leśnej Państwa.

 Prace terenowe w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i będą polegały na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczanych w sieci 4x4.

Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia będą wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.
W związku z powyższym uprzejmie proszę wszystkich właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu krotoszyńskiego o umożliwienie pracownikom Instytutu wstępu na teren swoich lasów w celu dokonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.
Prace terenowe w każdym roku  od 2015 do 2019 będą wykonywane w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu.

Opr. Danuta Kułaga - WOŚRiL