Wirtualny spacer po urzędzie

Wspólne posiedzenie komisji

W piątek, 2 grudnia 2016 r.  o godz. 13.00, w sali Starostwa Powiatowego w Krotoszynie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Krotoszyńskiego w sprawie:
        a) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2017-2020,
        b) uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok.

3. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego
Leszek Kulka