Wirtualny spacer po urzędzie

Otwarty konkurs ofert

OGŁOSZENIE  STAROSTY  KROTOSZYŃSKIEGO  O  OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT (Uchwała Nr 439/16 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 15 listopada 2016 r.)

Na podstawie Uchwały Nr XXIV/160/16 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Krotoszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) na rok 2017

STAROSTA  KROTOSZYŃSKI  OGŁASZA  OTWARTY  KONKURS  OFERT  NA  NASTĘPUJĄCE  ZADANIA: (Załącznik do Uchwały Nr 439/16 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 15 listopada 2016 r.)

Szczegóły: BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ