Wirtualny spacer po urzędzie

Państwowa Inspekcja Pracy apeluje....

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu w ramach kampanii
„Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym" przekazuje apel Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu do rolników o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas prac żniwnych i zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

 „Żniwa to okres wzmożonych prac, którym towarzyszy wiele zagrożeń związanych z obsługą maszyn, transportem plonów, czy pracą na wysokości. Ceną pośpiechu, nieuwagi i lekceważenia zasad bezpiecznej pracy może być kalectwo, a nawet śmierć. Ofiarami tych wypadków są również dzieci.

Wyrażam przekonanie, że popularyzacja załączonego apelu przyczyni się do stosowania przez rolników zasad bezpieczeństwa podczas prac w polu i obejściu, lepszej organizacji prac, zachowania rozsądku i zapewnienia opieki szczególnie najmłodszym.
W związku z powyższym proszę o upowszechnienie treści załączonego apelu w celu jak najszerszego dotarcia do środowisk wiejskich. Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość pobrania apelu, który znajduje się na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu www.poznan.pip.gov.pl”
Więcej szczegółów w załączonym plakacie.

Przekaz. G. Ziętkiewicz - WOŚRiL