Wirtualny spacer po urzędzie

Rozmawiali o usuwaniu azbestu

W Starostwie Powiatowym w Krotoszynie odbyło się spotkanie dotyczące likwidacji wyrobów zawierających azbest. Wzięli w nim udział wyznaczeni do tego zadania pracownicy poszczególnych gmin powiatu krotoszyńskiego oraz przedstawiciele lokalnych mediów, a także Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka.

Zebranie odbyło się 10 listopada 2016 r. Zostało ono otwarte przez Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Zbigniewa Barańskiego. Na wstępie przekazana została informacja dotycząca wniosków i dokumentów, jakie powinni załączyć beneficjenci zainteresowani demontażem i usunięciem lub samym odbiorem wyrobów azbestowych ze swojej posesji.

Poruszona została kwestia terminów składania wniosków przez beneficjentów do poszczególnych gmin, który wyznaczono na 31 sierpnia 2017 r. Następnie zebrane dokumenty przekazywane będą Starostwu Powiatowemu w celu dalszej realizacji – pierwsze do końca marca 2017 r., następne w miesięcznych odstępach. O terminie realizacji decyduje kolejność wpływu wniosków.

Przedyskutowano również tematy związane ze sposobem finansowania zadania oraz sprawną organizacją samego demontażu, odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest.

Tekst:  Paula Szymkowiak, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa     
Zdjęcia: Małgorzata Krupa