Wirtualny spacer po urzędzie

Ostrzeżenie o silnej mgle

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, Starosta Krotoszyński przekazuje treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 64 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu dnia 14.11.2016 r.

OSTRZEŻENIE  - o silnej mgle/1

Zjawisko: silna mgła/1

Ważność: od godz. 15:00 dnia 14.11.2016 r. do godz. 24:00 dnia 14.11.2016 r.

Obszar: województwo wielkopolskie

Stopień zagrożenia: 1

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej widzialność do 100 m, zjawisko wystąpi głównie w subregionie poznańskim i kalisko – leszczyńskim.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: brak

Proszę o zachowanie ostrożności.

O negatywnych skutkach zjawisk meteorologicznych i anomalii proszę informować w godzinach pracy Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 7254256 wew. 346, fax 62 7253423), po godzinach pracy, w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 728371403.

 

Stanisław Szczotka

Starosta Krotoszyński