Wirtualny spacer po urzędzie

Posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej

W piątek, 18 listopada 2016 r., o godz. 13.00, w sali Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (na parterze) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Rolnictwa.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.      Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
3.      Środki zewnętrzne pozyskane przez powiat i jego jednostki w roku 2016.
4.      Informacja o prowadzonych programach profilaktycznych przez Komendę Powiatową Policji w Krotoszynie w 2016 roku.
5.      Zapoznanie z bieżącą działalnością Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Krotoszynie.
6.      Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów za bieżący rok.
7.      Sprawy organizacyjne.
8.      Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa
Piotr Osuch