Wirtualny spacer po urzędzie

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

W środę, 16 listopada 2016 r., o godz. 13.00, w sali Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (na parterze) odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.      Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
3.      Działalność Powiatu Krotoszyńskiego w zakresie promocji w 2016 roku.
4.      Informacja o prowadzonych programach profilaktycznych przez Komendę Powiatową Policji w Krotoszynie w 2016 roku.
5.      Sprawy organizacyjne.
6.      Wolne głosy i wnioski.

Przewodnicząca Komisji
Renata Zych-Korsus