Wirtualny spacer po urzędzie

Krotoszyńska Trójka w kadrze

1 lipca 2015 gościliśmy w ZSP nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie ekipę filmowców z Warszawy pod kierunkiem Pani reżyser Dominiki Affek, na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie i MEN. 
Było to wyróżnienie za wysoki wynik podczas ewaluacji szkoły przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w obszarze min. zarządzanie placówką.

W nagraniu uczestniczyli nauczyciele i uczniowie wraz z kierownictwem szkoły oraz Pan Przemysław Wójcik – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu jako przedstawiciel organu prowadzącego.
Celem tego przedsięwzięcia było podzielenie się dobrymi praktykami. Szkoła przedstawiła jak współdziałanie kierownictwa szkoły, zespołu nauczycieli, partnerów zewnętrznych, w tym organu prowadzącego może doprowadzić do sukcesu w określonych obszarach. 
Zawsze bowiem zaufanie do ludzi wyzwala ciekawe inicjatywy, a stworzenie warunków do ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane zadania daje szansę na większą skuteczność. 
Pokazaliśmy nasze osiągnięcia w dziecinie rozbudowy infrastruktury dydaktycznej jako efektu wspólnej akcji dyrektora przy partnerskim zaangażowaniu zespołu nauczycieli przedmiotów zawodowych. Wskazaliśmy jak działanie na rzecz zbudowania dobrej współpracy z zakładami, w tym ze strategicznym partnerem firmą Mahle przyczynia się do rozwoju placówki, podzieliliśmy się naszymi doświadczeniami w promowaniu szkolnictwa zawodowego. 
Pod koniec czerwca nasza placówka otrzymała nagrodę Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego za wzorowe promowanie szkolnictwa zawodowego. Również zapadły decyzje w firmie Mahle, przy dużym zaangażowaniu władz powiatu, w sprawie utworzenia w szkole klas partnerskich. Korzyści z tego przedsięwzięcia będą z pewnością procentowały w przyszłości zarówno dla Szkoły jak też dla Mahle Polska S.A. Już niebawem odbędzie się uroczyste podpisanie umowy w związku z współpracą.
Cieszymy się, że są instytucje, które doceniają szkołę za jej aktywność i zaangażowanie.

Tekst K. Grobelny, foto W. Wronecki.