Wirtualny spacer po urzędzie

Szkolenie dla NGO

W dniu 3 listopada br. w siedzibie Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fiedlera  z inicjatywy Starosty Krotoszyńskiego Stanisława Szczotki oraz Burmistrza Krotoszyna Franciszka Marszałka odbyło się spotkanie szkoleniowe dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów oraz pracowników jednostek samorządowych powiatu krotoszyńskiego, odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami pozarządowymi. W szkoleniu uczestniczyło 76 przedstawicieli organizacji pozarządowych i pracowników jednostek samorządowych powiatu krotoszyńskiego.

Szkolenie otworzył Paweł Radojewski - Wicestarosta Krotoszyński oraz Ryszard Czuszkę - I Zastępca Burmistrza Krotoszyna.

Szkolenie prowadził Artur Gruziński, wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki "Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013. Specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. 

Szkolenie pozwoliło zapoznać się z nowym Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań oraz pozwoliło wyjaśnić wiele wątpliwości wynikających z wprowadzenia nowego rozporządzenia. 

Organizatorzy szkolenia składają podziękowania Dyrekcji i pracownikom Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej oraz przedstawicielom Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw w Krotoszynie za pomoc i zaangażowanie w przeprowadzeniu szkolenia.

Zdjęcia: Centrum Inicjatyw Lokalnych Krotoszyn