Wirtualny spacer po urzędzie

Wychowankowie MOW-u w Karkonoszach nie tylko wędrowali, ale także pomagali ratownikom GOPR

W dniach 25 i 26 października 2016 r. grupa dziesięciu wychowanków Młodzieżowego Ośrodka  Wychowawczego w Koźminie  Wielkopolskim wraz z opiekunami i przewodnikiem, w  ramach programu „Turysta: poznaję, wybieram…”, przebywała w Karkonoszac.

Pierwszego dnia w Karkonoszach wychowankowie pokonali 14 km od Szklarskiej Poręby aż po Śnieżne Kotły i Schronisko pod Łabskim Szczytem. Na trasie zdobyli Szrenicę (1362 m), Łabski Szczyt (1472 m), Wielki Szyszak (1509 m). Zobaczyli Śnieżne Kotły i Stację Przekaźnikową. Drugiego dnia wychowankowie ze Schroniska pod Łabskim Szczytem przeszli 12 km na Górę Chojnik. W drodze na szczyt, będąc świadkami wypadku, pomogli ratownikom GOPR transportować w terenie górskim poszkodowaną turystkę ze złamaną nogą. Z poświęceniem i zaangażowaniem brali udział w akcji Goprowców. Po przetransportowaniu turystki kontynuowali wejście na Górę Chojnik i zwiedzanie średniowiecznego zamku na szczycie.

Wycieczka w Karkonosze jest trzecią z czterech imprez organizowanych przez Ośrodek w ramach programu profilaktycznego z zakresu profilaktyki uzależnień w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Koźminie Wielkopolskim, realizowanego w oparciu o dotację przeznaczoną przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

Jednym z podstawowych zadań Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wielkopolskim jest wychowanie, rozumiane jako wszechstronne kształtowanie osobowe wychowanka w wymiarze fizycznym, zdrowotnym, intelektualnym, psychicznym, społecznym, estetycznym, moralnym i duchowym, w taki sposób, aby mógł on dokonywać wyborów zgodnych z normami prawnymi, moralnymi i społecznymi.

W celu realizacji tego typu zadań, konieczne jest między innymi propagowanie zdrowego trybu życia, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, które pozwolą na konstruktywne wykorzystywanie czasu wolnego oraz ukazywanie społecznie pożądanych sposobów spędzania czasu wolnego, które stanowią alternatywę dla zachowań ryzykownych, związanych z uzależnieniami. Realizujemy to m.in. poprzez prowadzenie ośrodkowego programu rozwijania zainteresowań poznawczych, sportowych i turystycznych  „Turysta: poznaję – wybieram”. Przedsięwzięcie to kontynuacją programu z lat 2011 - 2015.

Wychowankowie Ośrodka  biorą udział w cyklu imprez turystycznych, wchodzących w zakres edukacji turystyczno – krajoznawczej, w toku której poznawać będą i wykorzystywać wiedzę z języka polskiego (edukacja regionalna), historii i geografii.

Tekst i zdjęcia: MOW Koźmin Wlkp.