Wirtualny spacer po urzędzie

Nowe ścieżki rowerowe na ulicy Kozala i w Henrykowie!

Jeszcze w tym roku ulica Kozala w Krotoszynie zostanie całkowicie wyremontowana! Obok nowej drogi asfaltowej powstanie trasa dla pieszych i rowerzystów. Generalny remont przejdzie także  dalszy odcinek biegnący przez Brzozę i Nowy Folwark. W ramach tego samego przedsięwzięcia wieś Henryków (gm. Rozdrażew) otrzyma również ścieżkę rowerową.

 Inwestycja będzie realizowana dzięki projektowi  przygotowanemu przez Powiatowy Zarządu Dróg, złożonemu  w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.  50 proc. kosztów  pokryje dotacja z popularnych „schetynówek” . Partnerami w przedsięwzięciu są gminy – Krotoszyn i Rozdrażew oraz trzej prywatni przedsiębiorcy, których zakłady zlokalizowano przy wspomnianej drodze. 

10 lipca br. Wojewoda Wielkopolski opublikował zaktualizowaną listę zadań przyjętych do realizacji w ramach tzw. schetynówek. Znalazł się na niej projekt Powiatu Krotoszyńskiego o nazwie: „Budowa ciągów pieszo - rowerowych wzdłuż drogi powiatowej nr 4331P ul. Kozala w Krotoszynie i m. Henryków wraz z remontem nawierzchni.”
Całkowity koszt zadania to 2 mln 100 tys. złotych. Połowę stanowić ma uzyskane dofinansowanie. Reszta to wkład własny, na który składają się przede wszystkim środki z budżetu powiatu krotoszyńskiego wsparte dotacjami z budżetów Krotoszyna (150 tys. zł) oraz Rozdrażewa (60 tys.370 zł) , a także lokalnych firm (3 tys.).
Na pierwszym odcinku drogi o dł. 655 mb. – tj. od ulicy Koźmińskiej do granic miasta, powstanie po prawej stronie ciąg pieszo-rowerowy o szer. 3,5 metra (wykonany z kostki bezfazowej ze względu na istniejącą tam infrastrukturę techniczną). Równolegle biegnąca droga asfaltowa otrzyma całkowicie nową nawierzchnię. Dalszy odcinek - biegnący przez Brzozę i Nowy Folwark zostanie odnowiony poprzez podwójne powierzchniowe utwardzenie na powierzchni 19 720 m2. Natomiast we wsi Henryków obok drogi powstanie na dł. 2600 mb. asfaltowa ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 metra.
- Opracowany przez nas wniosek znajdował się na pierwszym miejscu rezerwowym listy rankingowej i obecnie został zakwalifikowany do dofinansowania. Wysoka punktacja projektu była możliwa także dzięki partnerstwu ze strony gmin Krotoszyn i Rozdrażew oraz prywatnych przedsiębiorców - podkreśla dyrektor Krzysztof Jelinowski z Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie.
Inwestycja będzie realizowana na przełomie września i października tego roku. Obecnie trwają już prace związane z przygotowaniem przetargów.