Wirtualny spacer po urzędzie

Konferencja "Młody Kierowca"

27 października 2016 r.  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Marcinca w Koźminie Wlkp. oraz  w Kinie „ Przedwiośnie ” w Krotoszynie, z udziałem wicestarosty Pawła Radojewskiego oraz Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Mariusza Jaśniaka, odbyła się konferencja pt. „ Młody Kierowca”. Konferencja została skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu krotoszyńskiego, którzy posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi  lub wkrótce je otrzymają.

W spotkaniach w Koźminie Wlkp. oraz Krotoszynie  wzięło udział około 600 uczniów.

Tematyka konferencji wpisuje się w realizowany na terenie powiatu krotoszyńskiego  program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „ Bezpieczny Powiat Krotoszyński” i ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze.

W czasie konferencji poruszono następujące zagadnienia:
- „ Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu krotoszyńskiego” przedstawił komisarz Sławomir Dylak,
- prelekcję zatytułowaną „Wpływ substancji psychoaktywnych  na sprawność kierowców” wygłosiła  mgr Joanna Sikora– psycholog transportu,
- prelekcję pt. „ Stan techniczny pojazdów a bezpieczeństwo” przedstawił dr  Grzegorz Feliczak – rzeczoznawca  samochodowy.                                                                

Spotkanie zakończyła prezentacja multimedialna pt. „ Masz jedno życie”.

Organizatorem konferencji było Starostwo Powiatowe w Krotoszynie oraz Komenda Powiatowa Policji  w Krotoszynie. Organizatorzy konferencji dziękują dyrekcji ZSP w Koźminie Wlkp. oraz Krotoszyńskiemu Ośrodkowi Kultury za pomoc w organizacji konferencji.

Opracował: A. Wichłacz
Fot. asp. P. Szczepaniak, M. Krupa