Wirtualny spacer po urzędzie

Dopalacze – czym są i jak działają?

W dniu 26 października 2016 r. w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. Arkadego Fiedlera odbyło się szkolenie pt. „Dopalacze” – czym są i jak działają?, którego głównym organizatorem było Starostwo Powiatowe w Krotoszynie oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krotoszynie.

W szkoleniu uczestniczyli: dyrektorzy, pedagodzy szkół, psycholodzy, pracownicy: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Policji, Straży Miejskiej, świetlic socjoterapeutycznych, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, kuratorzy,  pielęgniarki szkolne oraz inne osoby zainteresowane tą tematyką. Łącznie były to 94 osoby.

Szkolenie otworzył Paweł Radojewski, Wicestarosta Krotoszyński oraz Andrzej Rolle, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie.

Głównym prelegentem szkolenia był dr Jarosław Korczak z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Temat związany z narkotykami i dopalaczami w ujęciu statystycznym na terenie powiatu krotoszyńskiego przedstawił  mł. aspirant Piotr Szczepaniak z Komendy Powiatowej Policji w  Krotoszynie.

Podczas tego spotkania zainaugurowano wspólne wydawnictwo Starostwa Powiatowego, Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, tygodnika Życie Krotoszyna i sponsorów. To komiks pt. "Mocarz", który trafi do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, by ustrzec młodych od zgubnych skutków zażywania dopalaczy.

Tekst: Alicja Figura
Zdjęcia: Małgorzata Krupa