Wirtualny spacer po urzędzie

Konkurs recytacji i pieśni o tematyce patriotycznej

12 października w sali Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie odbył się XVI Powiatowy Konkurs Recytatorski Wierszy i Pieśni o tematyce patriotycznej. Konkurs zorganizowały - ZSP nr 1 oraz ZP Ligi Obrony Kraju przy finansowym wsparciu  Starostwa Powiatowego w Krotoszynie. W wydarzeniu udział wzięło 19 recytatorów i pieśniarzy z I LO Krotoszyn, ZSP nr 1 Krotoszyn, Gimnazjum nr 5 Krotoszyn i ZSP Nr 1 z Koźmina Wlkp.

Dyrektor ZSP nr 1  Mirosława Cichowlas powitała uczestników i ich opiekunów, a pani Ewa Ostój przedstawiła regulamin konkursu. Pierwsi prezentowali się  recytatorzy, a następnie piosenkarze. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji młodzież zaproszono na słodkie pieczywo i gorące napoje, a jury udało się na obrady. Tym razem nie było żadnych kontrowersji i bardzo szybko ustalono zwycięzców, którzy reprezentować będą  Krotoszyn na konkursie wojewódzkim.

Wyniki konkursy recytatorskiego: 1.Roksana Szyja ZSP nr 1 Krotoszyn,  2.Konrad Dominiczak ZSP nr 1 Koźmin Wlkp.,  3.Zuzanna Kusza  ZSP nr 1 Krotoszyn.

Wyniki konkursu wokalnego:  1.Zespół Hugo-Band z I LO Krotoszyn,  2.Madgalena Dzięcioł  ZSP nr 1,  3.Jagoda Kubiak  I LO Krotoszyn.

Przed oficjalnym ogłoszeniem wyników głos zabrał kierownik rejonu LOK Antoni  Azgier,  który podziękował młodzieży za udział w konkursie, opiekunkom za przygotowanie , a dyrekcji ZSP nr 1  za organizację. Swoje wystąpienie zakończył wręczeniem pani dyrektor ZSP nr 1 w Krotoszynie Mirosławie Cichowlas srebrnego medalu „Za zasługi dla LOK” w uznaniu za 16-letnie zaangażowanie w organizację konkursu.

Po tej części pani dyrektor na  podstawie protokołu ogłosiła wyniki i wręczyła nagrody książkowe ufundowane przez Starostwo  Powiatowe  Krotoszynie. Osobom, które zajęły dwa pierwsze miejsca w obu  konkurencjach życzyła sukcesów na konkursie wojewódzkim, który odbędzie się w Słupcy 21.10.2016r.

Jurorkami Konkursu na szczeblu powiatowym były: Mirosława Cichowlas - przewodnicząca, Joanna Olejniczak, Paulina Sztuder-Talaga i Ewa Ostój.

                                                                                                                              Tekst i foto: Antoni Azgier