Wirtualny spacer po urzędzie

Uroczysty Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 13 października br. w auli krotoszyńskiego Kołłątaja, odbyła się uroczystość poświęcona Powiatowemu Dniu Edukacji. Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Leszkiem Kulką, wyróżnili nagrodami dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Krotoszyński za dotychczasową sumienną pracę w zakresie kierowania placówką oświatową oraz wniesiony trud w kształcenie i wychowanie młodzieży oraz nauczycieli, za zaangażowanie i sumienność w pracy z młodzieżą oraz za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

W imieniu nagrodzonych staroście i zarządowi powiatu podziękowania złożyła p. Elżbieta Płóciennik, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie.
Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego nr 405/16 z dnia 27 września 2016 r. „Nagrodę Starosty Krotoszyńskiego” przyznano 14 nauczycielom i dyrektorom szkół i placówek:

1.      Pani Renacie Garsztce – nauczycielowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach
2.      Pani Agnieszce Maziejuk – nauczycielowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie
3.      Pani Jolancie Podziemskiej – nauczycielowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie
4.      Pani Jadwidze Plucie– nauczycielowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krotoszynie
5.      Pani Alinie Selbirak – nauczycielowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie
6.      Panu Maciejowi Czachorkowi – nauczycielowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie
7.      Panu Jarosławowi Kucharskiemu – nauczycielowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp.
8.      Panu Sławomirowi Zydorkowi – nauczycielowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wlkp.
9.      Pani Elżbiecie Płóciennik – dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie
10.  Pani Ilonie Bałoniak – dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wlkp.
11.  Pani Karinie Bratborskiej – dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krotoszynie
12.  Pani Darii Rakowieckiej-Nowackiej – Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie
13.  Pani Barbarze Zakrzewskiej – Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Krotoszynie
14.  Panu Krzysztofowi Grobelnemu – Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej, swoim występem uświetniła młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. K. F. Libelta w Krotoszynie. W pierwszej odsłonie dwa utwory zaprezentował chór pn. „Śpiewająca Dwójka”, którego dyrygentem jest pani Małgorzata Zuchowicz, przy akompaniamencie pani Joanny Mykietiuk-Paszek, a w drugiej części młodzi artyści przedstawili „Montaż słowno-muzyczny”, pod opieką pani Lucyny Zięby – nauczyciela j. polskiego.

Tekst: Anna Gronowicz
Zdjęcia: Małgorzata Krupa