Wirtualny spacer po urzędzie

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego informuje:

Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 wywieszony zostanie z dniem 22.07.2015r. wykaz:

 - nieruchomości gruntowej będącej własnością Powiatu Krotoszyńskiego, położonej w Sulmierzycach przy ulicy Krótkiej, oznaczonej działką nr 2734/4, przeznaczonej do sprzedaży,
- nieruchomości lokalowej mieszkalnej będącej własnością Powiatu Krotoszyńskiego, położonej w Koźminie Wielkopolskim przy ul. Jana Pawła II 35/3, znajdującej się w budynku na działce nr 1607/19, przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz został sporządzony na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782).

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Krotoszyńskiego
   Stanisław Szczotka