Wirtualny spacer po urzędzie

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi doradztwa zawodowego

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi doradztwa zawodowego w projekcie pn. Akademia zawodu. Praktyka i kompetencje zawodowe dla uczniów szkół powiatu krotoszyńskiego, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

Szczegóły w załączniku:

Zapytanie_ofertowe PDF

Zapytanie_ofertowe DOC