Wirtualny spacer po urzędzie

Nagroda dla Młodziezowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Koźminie Wlkp. w dniu 21 września 2016 r. otrzymał Nagrodę Prometeusza 2016 za Najbardziej Inspirujący Program Edukacyjno-Wychowawczy na VII Ogólnopolskim Kongresie Dyrektorów Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Goniądzu organizowanym przez Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej.

Podczas Kongresu - osiem młodzieżowych ośrodków wychowawczych z: Czaplinka, Malborka, Polanowa, Puław, Różanegostoku, Sobótki, Strzelna oraz Koźmina Wlkp., przedstawiło programy edukacyjno-wychowawcze.

Jury w składzie min.: Płk Krzysztof Olkowicz – Zastępca Rzecznika Praw Dziecka, Elżbieta Matejka – Dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Katarzyna Kopystyńska - Kierownik Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii w Ośrodku Rozwoju Edukacji za najlepszy uznało program – Turysta: poznaję, wybieram,
realizowany przez Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Koźminie Wlkp. we współpracy z Powiatem Krotoszyńskim.

Program Turysta: poznaję wybieram - zyskał uznanie jury - proponując edukację turystyczno – krajoznawczą i aktywne formy wypoczynku, ukazując zdrowy styl życia oraz konstruktywne formy spędzenia czasu wolnego. Ponadto Program stymuluje rozwój fizyczny i osobowościowy wychowanków ucząc ich wytrwałości w pokonywaniu własnych słabości. Stanowi pożądaną społecznie alternatywę wobec zachowań związanych z uzależnieniami. Udział w zajęciach daje wychowankom szansę zdobycia nowych pozytywnych doświadczeń, które stanowią alternatywę dla podejmowania zachowań ryzykownych związanych z uzależnieniami. W ramach Programu wychowankowie biorą udział w profilaktycznych biwakach, spływach kajakowych, wycieczkach górskich i rowerowych oraz zajęciach wspinaczkowych.

Tekst i zdjęcia: MOW Koźmin Wlkp.