Wirtualny spacer po urzędzie

Uwaga organizacje pozarządowe

W związku ze zmianą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 239 ze zm.) oraz ustawy o fundacjach (Dz.U. z 2016r., poz. 40 t.j.), ukazało się nowe rozporządzenie w sprawie nowych wzorów dokumentów, które będą obowiązywać od 2017r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).

Rozporządzenie zawiera wzór oferty, sprawozdania i umowy. Nowe rozporządzenie wchodzi w życie 3 września 2016 r.                                                                          

Do zadań realizowanych w 2016 r ma zastosowanie wzór sprawozdania zawarty w rozporządzenia z 2010 roku (Dz.U. z 2011r., nr 6, poz. 25).