Wirtualny spacer po urzędzie

Bezpłatne leki dla seniorów

Od 1 września br. wszedł w życie program Ministerstwa Zdrowia "Leki 75+". Zgodnie z założeniami tego programu, bezpłatne leki przysługują wszystkim seniorom, którzy ukończyli 75. rok życia, uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych.

 

Lista Bezpłatnych leków została określona w wykazie leków Ministra Zdrowia, zawiera 1129 pozycji obejmujących 68 substancji czynnych. Receptę na bezpłatne leki może wystawić seniorowi wyłącznie jego lekarz rodzinny lub podstawowej opieki zdrowotnej.

Więcej informacji dot. programu: http://75plus.mz.gov.pl/