Wirtualny spacer po urzędzie

Ślubowanie nauczycieli mianowanych w starostwie

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – Tak mi dopomóż Bóg.” - takie ślubowanie złożyli nauczyciele, którzy w sierpniu br. pomyślnie zdali egzamin na stopień  nauczyciela mianowanego.

Są to: Anita Busza - nauczycielka Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie, Ewelina Kaniewska - nauczycielka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach, Honorata Kempa - nauczycielka Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie, Agnieszka Leciej - nauczycielka Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie, Robert Marciniak - nauczyciel Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp., Anna Sikorska - nauczycielka I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie oraz Paulina Sobierajska - nauczycielka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego
w Konarzewie.

Po ślubowaniu nauczyciele otrzymali akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Uroczystość odbyła się w dniu 12 września br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie w obecności wicestarosty Pawła Radojewskiego, Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu - Przemysława Wójcika oraz pracowników wydziału - Anny Gronowicz i Waldemara Wroneckiego.