Wirtualny spacer po urzędzie

Sto dni po zmianie – wyniki finansowe szpitala dają powód do optymizmu!

Starosta Stanisław Szczotka spotkał się 21 lipca 2016r. z dziennikarzami lokalnych mediów, aby przedstawić zmiany, jakie dokonały się w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie. Dyrektor SPZOZ Krzysztof Kurowski wraz z zastępcą ds. medycznych Mieczysławem Pełko  zaprezentowali wyniki szpitala po 100 dniach pracy nowej dyrekcji. W spotkaniu uczestniczyli  – doradca zarządu powiatu ds. restrukturyzacji SPZOZ pani Agnieszka Pachciarz i skarbnik powiatu Andrzej Jerzak.

 

Dyrektor Krzysztof Kurowski przedstawił informację na temat, jak zmieniała się sytuacja finansowa szpitala w ostatnich dwóch kwartałach. Drugi kwartał był bowiem tym, w którym faktycznie rozpoczęto wdrażanie działań naprawczych i można ostrożnie ocenić, jak się wyraził K.Kurowski - …czy zmiany, które zaczęliśmy idą w dobrym kierunku i jakie są efekty?

Jeszcze w pierwszym kwartale tego roku szpital wygenerował 1 mln 54 tys. złotych strat. (Plan na cały rok 2016 zakładał zamknięcie budżetu stratą 4 milionów 224 tys., co m.in. było przyczyną podjęcia kroków naprawczych).

W kolejnych trzech miesiącach strata zmalała i wynosi 629 tysięcy. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż  może ona ulec zmniejszeniu do  405 tys. To oznacza, że SPZOZ Krotoszyn znacząco poprawił wynik finansowy osiągając zysk w drugim kwartale.

Niezwykle istotną kwestią w poprawie kondycji finansowej SPZOZ było uporanie się z obciążającymi kredytami w parabanku. Dyrekcji udało się spłacić tę instytucję dzięki podjętym negocjacjom, a przede wszystkim dzięki uzyskaniu korzystnego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego – państwowej instytucji finansowej, która wspiera przedsięwzięcia rozwojowe. Warunkiem uzyskania niskooprocentowanego wsparcia w BGK jest jednak przedstawienie programu naprawczego. SPZOZ Krotoszyn taki program przedstawił i uzyskał pomoc w wysokości 5 mln zł. Jak podkreślił dyrektor Kurowski – kredyt jest przeznaczony wyłącznie na obsługę zadłużenia i zmniejszenie kosztów tej obsługi. Już na koniec czerwca 2016 zapłacono o 100 tys. mniej odsetek niż zakładano.

Oszczędności w szpitalu uzyskano również poprzez zmiany w organizacji pracy samej placówki. Polegają one m.in. na likwidacji zbędnych nadgodzin (obecnie miesięcznie to 2 tys. zł, a nie 90 tys. jak miało to miejsce w przeszłości),  na analizie i rewizji umów cywilno-prawnych, analizie dotyczącej umów na dostawy materiałów i usług, wprowadzeniu procedur zarządczych polegających na większej odpowiedzialności osób kierujących działami (w tym ordynatorów) nad gospodarką finansową powierzonych im komórek.

Zarówno dyrektorzy SPZOZ jak i doradca zarządu p. A. Pachciarz nie ukrywali, że takie zmiany wywołują zaniepokojenie części załogi. Pytali o to również dziennikarze. Dyrektor Kurowski zapewnił, że załoga jest i będzie informowana o istocie zachodzących zmian. Podkreślił, że szpital dokona reorganizacji zatrudnienia bez zwolnień grupowych wykorzystując ruch naturalny i racjonalizując organizację pracy. Już obecnie podjęto kroki, by zmniejszyć liczbę osób, którym dopłacano dodatki, gdyż nie osiągały pułapu minimalnej płacy. Sytuacja ta dotyczyła m.in. opiekunów medycznych i asystentów osób niepełnosprawnych.

Dyr. M. Pełko przedstawił sytuację w zakresie obsady lekarskiej w szpitalu. Liczba i kwalifikacje zawodowe lekarzy pracujących w szpitalu pozwalają na bezproblemowe utrzymanie pracy wszystkich oddziałów, a wprowadzone zmiany organizacyjne i renegocjowane umowy z NFZ dają nadzieję na zwiększenie zakresu świadczeń wykonywanych w szpitalu. Nastąpiły też dwie zmiany osób zarządzających oddziałami.

Starosta S. Szczotka nie krył zadowolenia z tego, w jakim tempie i z jakimi efektami rozpoczęto wdrażanie programu naprawczego – Zmiany wywołują wiele emocji, ale są nieodzowne – podkreślił włodarz powiatu.

Raport 100 dni po zmianie

Tekst i zdjęcia: M. Wiśniewska