Wirtualny spacer po urzędzie

Pożegnanie komendanta PSP Mariusza Przybyła

W poniedziałek, 4 lipca 2016 r., na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie odbyła się podniosła uroczystość. Komendant Powiatowy bryg. mgr inż. Mariusz Przybył zakończył służbę i przeszedł na emeryturę.

Punktualnie o godzinie 14:00 na placu pojawił się st. kpt. Mgr Andrzej Bartkowiak, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, w asyście bryg. mgr inż. Jacka Strużyńskiego, nowego Komendanta Powiatowego PSP w Krotoszynie. Dowódca uroczystości st. asp. Sebastian Szewczyk złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości.

Zastępca Komendanta Powiatowego bryg. Tomasz Niciejewski powitał zaproszonych gości w osobach: St. kpt. Andrzeja Bartkowiaka – Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,  bryg. Jacka Strużyńskiego – pełniącego obowiązki Komendanta Powiatowego od 1 lipca 2016,  Pawła Radojewskiego - wicestarostę krotoszyńskiego wraz ze skarbnikiem i sekretarzem , Zofię Jamkę - przewodniczącą Rady Miejskiej w Krotoszynie z burmistrzami i wójtem z terenu powiatu krotoszyńskiego, komendantów Południowej Wielkopolski:  st. bryg. Jacka Jarusa z Pleszewa, st. bryg. Kazimierza Cieślaka z Jarocina, st. bryg. Sławomira Rojdę z Rawicza, bryg. Jacka Wiśniewskiego z Ostrowa Wielkopolskiego, bryg. Wojciecha Grabarka z Kępna, St. bryg. w stanie spoczynku Lecha Janiaka – byłego zastępcę Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego, st. bryg. w stanie spoczynku Andrzeja Mortę – byłego komendanta z Ostrowa Wielkopolskiego, st. bryg. w stanie spoczynku Ryszarda Frątczaka – byłego komendanta wojewódzkiego PSP w Kaliszu, insp. Mariusza Jaśniaka – Komendanta Powiatowego Policji oraz Waldemara Wujczyka - Komendanta Komendy Straży Miejskiej w Krotoszynie, Hannę Grunt – prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Poznaniu, Druha Edwarda Kozupę – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP W Krotoszynie wraz z Komendantami Miejsko Gminnymi i Gminnymi i prezesami jednostek OSP, Ks. Prałata Aleksandra Genderę wraz z proboszczami parafii krotoszyńskich. Naczelników i dyrektorów jednostek powiatowych, inspekcji i straży, Stanisława Piotrowskiego – dyrektora WORD z Kalisza, lokalnych przedsiębiorców: Agnieszkę i Michała Łyskawów, Wiesława Gembiaka i Pawła Mikstackiego, Józefa Kujawskiego, żonę komendanta Przybyła Małgorzatę i mamę Jadwigę, mł. bryg. w stanie spoczynku Andrzeja Mielocha - prezesa koła emerytów wraz emerytami i rencistami oraz strażaków i pracowników cywilnych pełniących służbę w KP PSP Krotoszyn.

Następnie zastępca przedstawił historię służby odchodzącego na emeryturę komendanta.

Bryg. Mariusz Przybył swoja przygodę z pożarnictwem rozpoczął w roku 1985 w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu, którą ukończył w roku 1987. Jako młodszy chorąży pożarnictwa służbę rozpoczął w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Kaliszu na stanowisku inspektora.  Następnie była Komenda Rejonowa Straży Pożarnej w Kaliszu, Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza  PSP w Kaliszu, Komenda Wojewódzka PSP w Kaliszu, Komenda Wojewódzka w Poznaniu. 1 lipca 1999 r.  rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Krotoszynie.  Pracował na różnych stanowiskach począwszy od instruktora poprzez technika, dyżurnego operacyjnego, starszego oficera, by w kwietniu 2007 objąć stanowisko Komendanta Powiatowego PSP.  

Odchodząc na emeryturę Mariusz Przybył zostawia budynki po termomodernizacji, nowy tabor samochodowy, wyremontowane pomieszczenia komendy, nowy plac manewrowy. Wszystkie te inwestycje to kwota sięgająca 3,5 miliona złotych.

Za swoją służbę i osiągnięcia Komendant odznaczony został: Brązowym, Srebrnym i złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa, brązową i srebrną odznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej, srebrnym medalem za długoletnią służbę.

Wzruszającym momentem było pożegnanie ze sztandarem komendy. Komendant Przybył przyklęknął i ucałował sztandar, a kiedy wstał i oddał honor odegrany został sygnał Wojska Polskiego.

Tuż po zdaniu obowiązków przez odchodzącego komendanta, Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP st. kpt. Andrzej Bartkowiak przyjął meldunek od bryg. Jacka Strużyńskiego o przyjęciu pełnienia obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Krotoszynie.

Tekst: Tomasz Niciejewski
Zdjęcia: Małgorzata Krupa