Wirtualny spacer po urzędzie

Uroczyste pożegnanie absolwentów w Policealnej Szkole Pracowników Służb Społecznych

Dokładnie w rocznicę 10-lecia istnienia Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Krotoszynie odbyło się uroczyste wręczenie świadectw Absolwentom Szkoły.

Ceremonię uroczystości otworzyła dyrektor szkoły Wanda Kruszczyńska, która przywitała gości, grono pedagogiczne i po raz ostatni słuchaczy szkoły w zawodach technik masażysta i opiekun medyczny. Wśród gości znalazł się wicestarosta krotoszyński Paweł Radojewski, a także opiekunowie praktyk z oddziałów szpitalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie oraz przedstawiciele Domów Pomocy Społecznej powiatu krotoszyńskiego.

Pożegnanie absolwentów rozpoczęły przemówienia przedstawicieli obu kierunków, którzy w sposób serdeczny podziękowali swoim opiekunom i wykładowcom za ich wiedzę i zaangażowanie w przygotowanie do egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Następnie głos zabrała dyrektor Wanda Kruszczyńska. W swojej przemowie do absolwentów szkoły, pani dyrektor nadmieniła że: „technik masażysta i opiekun medyczny to zawody, które zbliżają do siebie ludzi i które są pełne człowieczeństwa i miłości, dlatego pamiętajcie, abyście nigdy nie byli obojętni na ludzkie cierpienia i potrzeby, starajcie się stworzyć pacjentom i podopiecznym jak najlepsze warunki zdrowienia”. Wspomniała również, że szkoła kształci dorosłych systemem stacjonarnym i zaocznym również w innych zawodach medycznych, takich jak: terapeuta zajęciowy, ortoptystka, technik ortopeda oraz społecznych jak: technik optyk, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ). Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej i bardzo dobremu wyposażeniu pracowni ww. kierunków szkoła osiąga wysokie wyniki zdawalności zewnętrznych egzaminów zawodowych organizowanych przez OKE w Poznaniu.

Następnie absolwenci z rąk dyrektora i opiekunów roku otrzymali wyczekiwane świadectwa ukończenia szkoły oraz nagrody za wysokie wyniki w nauce i wzorowe pełnienie praktyk zawodowych. Przystąpili również do podniosłego „Ślubowania Absolwentów”.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali: wicestarosta Paweł Radojewski oraz lek. med. Elżbieta Spychaj, którzy pogratulowali absolwentom znakomitych wyników w nauce i życzyli im wielu sukcesów na niwie zawodowej.

Tekst i zdjęcia: PSPSS