Wirtualny spacer po urzędzie

Promocja tomiku wierszy Józefa Zdunka "Światło i cienie"

22 czerwca 2016r. w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. Arkadego Fiedlera odbyła się promocja najnowszego tomiku wierszy Józefa Zdunka pod tytułem "Światło i cienie".

Licznie przybyłych na spotkanie wielbicieli poezji, rodzinę i przyjaciół autora powitała dyrektor biblioteki Ewa Bukowska. Wśród gości znaleźli się m.in. znany twórca ekslibrisów Czesław Woś z małżonką i ostrowski poeta Jan Kończyński. Sylwetkę poety przedstawił Janusz Urbaniak. Moderatorem spotkania był Juliusz Poczta. Spotkanie uświetnił występ uczniów z Zespołu Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego  w Orpiszewie, pod opieką Aleksandry Paszek.

Autor jest powszechnie znany społeczności lokalnej jako nauczyciel, pedagog, turysta, historyk, regionalista, społecznik, kolekcjoner ekslibrisów i widokówek. Jako  miłośnik poezji sam ją również tworzy.  Pierwsze wiersze Józef Zdunek opublikował w prasie lokalnej. Kilka zostało nagrodzonych w konkursie literackim „Miłość niejedno ma imię”. W 2014 roku zadebiutował wydaniem książkowym poezji zatytułowanym Pożegnania nieustanne.

We wstępie do drugiego tomiku Janusz Urbaniak pisze: „Nowy tomik jest właściwie kontynuacją debiutu, o czym świadczy tematyka wierszy, ich język, a także formalne uporządkowanie całości. Utwory ułożone zostały w trzech cyklach. W pierwszym dominują pytania i refleksje natury filozoficznej, których sceptycyzm i gorycz równoważą utwory późniejsze. (…) Wiersze Józefa Zdunka imponują lapidarnością i niechęcią do epitetów. Autor jawi się jako zwolennik form krótkich, oszczędnych, bezpretensjonalnych. Ten umiar i jednocześnie pewna językowa elegancja są wartościami, na które chciałbym zwrócić uwagę czytelnikom”.

Publiczność miała możliwość zadawania pytań. Pytano m.in. o początki zainteresowania poezją i planach wydania następnych zbiorów wierszy.

Po spotkaniu można było kupić tomik wierszy oraz zdobyć autograf autora.

Tomik poezji Światło i cienie jest dostępny w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie. Życzymy miłej lektury przepełnionej refleksją i zadumą.

Patronat medialny objęła Rzecz Krotoszyńska.

Tekst: KBP
Zdjęcia: Marcin Laska